SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
Konkurs TECHNIK ABSOLWENT 2013

      W dniu 22 października 2013 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyła się Uroczysta Gala poświęcona wręczeniu nagród laureatom konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2013". Do udziału w uroczystości zostały zaproszone władze uczelni technicznych, Kuratorium Oświaty, władze powiatów, dyrektorzy szkół, wychowawcy, działacze SIMP i wspierające firmy.

      Galę uświetnił wykład dr hab. prof. PWr. Andrzeja Kaźmierczaka, dyrektora ZOD PWr w Legnicy pt. "Skąd się bierze moc silnika spalinowego" oraz prezentacja mgr inż. Michała Bednarczyka na temat innowacyjnych technik skanowania 3D.

      Organizatorem gali i konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2013" już po raz trzeci jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Legnicy, ze szczególnym zaangażowaniem Kół terenowych SIMP z Głogowa i Chojnowa. Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów oraz szkół technicznych o profilach mechanicznych i pokrewnych. W kwietniu 2013 r. Komisja Konkursowa wytypowała i zaprosiła do udziału 11 szkół spełniających kryteria regulaminu, z których do finałowego etapu konkursu zakwalifikowało się 19 absolwentów. W ocenie ogólnej Komisja Konkursowa brała pod uwagę wyniki na świadectwie szkolnym, w tym wyniki z przedmiotów technicznych. Osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (egzamin maturalny i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

Tytuł "TECHNIK ABSOLWENT 2013" otrzymał Grzegorz Słota - absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu.

Drugie miejsce zdobył Tymoteusz Kuczek - absolwent Zespół Szkół samochodowych z Legnicy.

Trzecie miejsce zajął Mateusz Chudziński - absolwent Zespołu Szkół Politechnicznych w Głogowie.

Zwycięzcy odebrali dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopa, tabletu i aparatu fotograficznego. Pozostali absolwenci otrzymali wyróżnienia i liczne nagrody rzeczowe.

      Dodatkowe wyróżnienie przypadło dla Zespołu Szkół Samochodowych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu. Szkoła może szczycić się najlepszym absolwentem roku 2013. Prezes SIMP Włodzimierz Boczek złożył gratulacje i wręczył dyrektorowi szkoły Puchar przechodni Prezesa Oddziału SIMP w Legnicy, a przedstawiciel sponsora firmy CUBE.ITG SA. - głównego wykonawcy projektu Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku - przekazał dla szkoły na ręce dyrektora Adama Maksymczyka stacjonarny zestaw komputerowy.

      Należy zauważyć, iż poziom konkursu z roku na rok jest coraz wyższy. Wyniki osiągnięte w tym roku przez absolwentów naszego regionu pozwoliły na zgłoszenie do Ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych Technik Absolwent Roku, VII edycja - rok szkolny 2012/2013 do Warszawy aż trzech naszych absolwentów. Zwycięzca konkursu Grzegorz Słota z Zespołu Szkól Mechanicznych z Bolesławca został zgłoszony do konkursu w branży mechatronicznej, Tymoteusz Kuczek z Zespołu Szkół Samochodowych z Legnicy - w branży samochodowej, a Mateusz Chudziński z Zespołu Szkół Politechnicznych z Głogowa - w branży informatycznej.

      Szczególne podziękowania chcielibyśmy przekazać sponsorom konkursu: firmie Wezi-tec Sp. z o.o. z Legnicy, Kret i Spółka - Tadeusz Kret, KRAKMET Fabryka Maszyn i Wyrobów Metalowych, TECHNAR Głogów, Odział SIMP Legnica, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMP-EKSPERT z Chojnowa oraz Starostwa Powiatów.

      Gala zakończyła się w serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku. Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Aleksandrowicz zaprosił dyrektorów szkół do konkursu TECHNIK ABSOLWENT ROKU 2014.


* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *tekst Zbigniew Metanowski
fot. Piotr Kiwacz

SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów