SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
SPRAWOZDANIE
z działalności Koła Terenowego SIMP w Chojnowie
za rok 2012

      W trakcie spotkania noworocznego, które odbyło się w dniu 17 stycznia 2012 r. w restauracji "Ceglany Dworek" w Chojnowie przewodniczący Koła Terenowego SIMP w Chojnowie kol. Zbigniew Metanowski przedstawił sprawozdanie z działalności Koła za rok 2012:

   20 stycznia 2011 r. w restauracji "Wiatrak" w Jerzmanowicach odbyło się spotkanie noworoczne członków Koła Terenowego SIMP w Chojnowie. Uroczystość prowadził przewodniczący Zbigniew Metanowski, który przedstawił sprawozdanie z działalności Koła Terenowego SIMP w Chojnowie za rok 2010 oraz przedstawił plan działania koła na rok 2011.
W trakcie spotkania wręczono legitymacje i odznaki nowym członkom naszego koła: kol. Annie Obszańskiej, kol. Tomaszowi Ziembowiczowi oraz kol. Tomaszowi Przykładowi.
Prezes Oddziału SIMP w Legnicy kol. Włodzimierz Boczek i przewodniczący Rady SIMP kol. Aleksander Kopeć wręczyli kol. Zbigniewowi Metanowskiemu i Piotrowi Kiwaczowi brązową odznakę SIMP.
Kol. Ryszard Kaczyński przedstawił sytuację ekonomiczną koła.
Druga część spotkania upłynęła w miłej atmosferze przy uroczystej kolacji.

   Z oszczędności pozyskanych z organizacji Andrzejkowego Balu SIMP 2010 na przełomie lutego i marca zarząd Koła podjął decyzję o zakupieniu dla naszych członków krawatów okolicznościowych z logo naszego stowarzyszenia. Akcję prowadził i koordynował kol. Piotr Kiwacz.

   Kontynuując założenia porozumienia trójstronnego zawartego w dniu 13.12.2011r. pomiędzy Oddziałem SIMP Legnica, Starostwem Powiatowym oraz Miastem Chojnów w sprawie szkolnictwa w kierunkach technicznych oraz spotkania w tej sprawie w Powiatowym Zespole Szkół z dnia 10 marca br. w dniu 23.03.2011r. zorganizowana została dla dyrektorów szkół oraz nauczycieli kierunków technicznych szkół zawodowych, średnich oraz gimnazjów naszego powiatu, wycieczka do firm przemysłowych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Organizatorzy zapewnili dojazd i zapoznanie uczestników wyjazdu ze specyfiką produkcji przemysłu maszynowego w LSSE, dzięki zaangażowaniu osób z nadzoru zaprzyjaźnionych ze stowarzyszeniem firm.
Około godziny 13.00 zaproszeni goście wymienili się uwagami i spostrzeżeniami przy wspólnym obiedzie, który odbył się w Restauracji "Hotel Nowodworski". W zwiedzaniu zakładów LSSE udział wzięli m.in.: Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie - Kazimierz Grabowski, Dyrektor Gimnazjum w Miłkowicach - Krzysztof Sułkowski, Dyrektor Gimnazjum w Zagrodnie - Bożena Sienkiewicz, kol. Włodzimierz Boczek, Piotr Kiwacz oraz Zbigniew Metanowski.

   W dniu 13 czerwca 2011 r. w klubie Pałacyk w Chojnowie odbyło się okolicznościowe spotkanie członków SIMP z kol. Christosem Pliatsikasem, byłym wieloletnim aktywnym członkiem Koła Zakładowego SIMP przy fabryce "Agromet-Dolzamet" w Chojnowie.
W trakcie spotkania prezesi Koła Terenowego i Oddziału SIMP wręczyli kol. Christosowi album o zamku w Rydzynie oraz dyplom uznania za zasługi w dziedzinie edukacji zawodowej młodzieży i integracji członków SIMP oraz współpracę polsko-grecką.
Podczas spotkania wspominano i wymieniono poglądy na temat praktycznej nauki zawodów na poziomie ZSZ i technikum, w szczególności w dziedzinie zawodów mechanicznych. Kol. Christos w latach 60 i 70 był wieloletnim instruktorem praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Mierzejewskiego w Chojnowie, a w Grecji w latach 80-tych ubiegłego wieku tworzył podwaliny przy praktycznej nauce zawodów mechanicznych.
W miłej koleżeńskiej atmosferze spotkanie zakończyło się wspólną kolacją przy lampce wina. Spotkanie odbyło się z okazji uroczystości wmurowania w dniu 12.06.2011 r. w Chojnowie tablicy pamiątkowej - "z wdzięczną pamięcią za znalezienie (...) w Chojnowie swej Małej Ojczyzny" - greccy emigranci i ich potomkowie.

   W dniu 2 czerwca 2011 r. w auli Politechniki Wrocławskiej ZOD w Legnicy dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu Prezesa Włodzimierza Boczka, Ośrodkowi Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMP-EKSPERT - Piotr Kiwacz, oraz kilku członkom Kola terenowego SIMP Chojnów odbyło się seminarium naukowo-techniczne "Utrzymanie ruchu maszyn wczoraj, dziś i jutro". Do udziału w seminarium zaproszeni zostali głównie szefowie i pracownicy działów utrzymania ruchu dolnośląskich firm przemysłowych.
W programie seminarium zaprezentowano:
 • Krajowy, europejski, globalny rynek maszyn i urządzeń - dr inż. Henryk Chrostowski (Politechnika Wrocławska)
 • Zwrot z zainwestowanego kapitału w środki produkcji - rola i metody Służb Utrzymania Ruchu - mgr inż. Sławomir Adamkiewicz (Partner Serwis)
 • Metody utrzymania ruchu maszyn i urządzeń produkcyjnych - dr inż. Zbigniew Smalec (Politechnika Wrocławska)
 • Utrzymanie czy zatrzymanie ruchu - praktyczna współpraca z działem produkcji - mgr inż. Piotr Bonarski (Winkelmann)
 • SUR - warunek sprawnego funkcjonowania każdego zakładu - zadania UR, systematyka TPM, Lean maintenance (odchudzone UR) - mgr inż. Andrzej Misztur (Viessmann)
  Przedstawione w programie seminarium poglądy i punkty widzenia pozwoliły z całą pewnością praktykom wdrożyć w swoich firmach najbardziej optymalne procedury i rozwiązania dotyczące problematyki utrzymania ruchu.
  Seminarium odbyło się dzięki wsparciu sponsorów - firm współpracujących ze SUR, których przedstawiciele mieli możliwość zaprezentowania swojej oferty; firma Elster - Projekt, Centrala Techniczna Eltech, Balluff, Blumenbecker Polska, SDS-Automatyka, IOW Service.
  Organizatorzy seminarium oraz patronat: Politechnika Wrocławska Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy, SIMP Oddział w Legnicy, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMP-EKSPERT.

     W dniu 21 czerwca 2011 Członkowie Zarządu Koła Terenowego SIMP z Chojnowa wzięli udział w wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Oddziału i Zarządów Kół SIMP w Starym Młynie w Chocianowie.
  W programie posiedzenia między innymi zawarto:
 • informacje o 85-leciu SIMP i 130 rocznicy urodzin założyciela SIMP - prof. H. Mierzejewskiego,
 • uchwały i wnioski XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP - Rydzyna, 17 października 2010,
 • Statut SIMP zatwierdzony na XXXII Walnym Zjeździe Delegatów w Rydzynie,
 • stan i przebieg konkursu "Technik Absolwent 2011" na terenie oddziału,
  W posiedzeniu wzięli udział członkowie Zarządu i Kół z terenu Oddziału oraz przewodniczący Rady SIMP kol. Aleksander Kopeć. Posiedzenie zakończono okolicznościową kolacją.

     Niestety z powodu bardzo małej frekwencji, nie udało się sfinalizować zaplanowanego na dzień 03.10.2011r. trzydniowego wyjazdu na 53 Targi MSV 2011 w Brnie. Kolega Piotr Kiwacz mimo mocno zaangażowanych już prac organizacyjnych na tydzień przed planowaną data wyjazdu zmuszony był przedsięwzięcie odwołać. Przewidywany koszt planowanego wyjazdu miał wynieść ok. 300, 00 zł/os.

     W dniach 1 i 2 października 2011 r. odbyło się wyjazdowe spotkanie Zarządu i Kół Oddziału SIMP z Legnicy wraz z rodzinami do zamku w Rydzynie. Organizacją wyjazdu zajęli się przy Patronacie Oddziału SIMP Legnica kol. Piotr Kiwacz, Michał Berezowski oraz Zbigniew Metanowski.
  Program pobytu obejmował m.in.:
  Wysłuchanie w Sali Balowej koncertu Capelli Zamku Rydzyńskiego (muzyka barokowa, myśliwska z prezentacją przez kapelmistrza unikalnych instrumentów). Koncert zakończył się aplauzem na stojąco i wspólnym wykonaniem walczyka myśliwskiego "Szła dzieweczka do laseczka...".
  Zwiedzanie Zamku z bardzo pouczającą historycznie prezentacją przez dyrektora Zdzisława Molińskiego.
  Biesiada przy ognisku i muzyce DJ'a na terenie dawnej strzelnicy.
  Posiedzenie Zarządu Oddziału w małej sali audiowizualnej, omówienie wyników konkursu Technik Absolwent 2011, prezentacja materiałów izolacji termicznej POROGEL, opartej na nanotechnologii użytkowej.
  Indywidualne zwiedzanie parku zamkowego i miasta Rydzyny. Spotkanie uczestników zakończone zostało wspólnym obiadem w restauracji zamkowej i wyjazdem autokarem do miejsc zamieszkania. Koło Terenowe w Chojnowie reprezentowali koledzy: Włodzimierz Boczek z małżonką, Ryszard Pacuła z małżonką, Aleksander Kopeć z małżonką, Bartłomiej Berezowski, Michał Berezowski, Piotr Kiwacz oraz Grzegorz Kawerski.

     W dniu 27.10.2011 r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Legnicy odbyła się Uroczysta Gala poświęcona wręczeniu nagród laureatom konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2011".
  Do udziału w uroczystości zostały zaproszone władze uczelni technicznych, Kuratorium Oświaty, władze powiatów, dyrektorzy szkół, wychowawcy, działacze SIMP i wspierające firmy.
  Organizatorem spotkania i konkursu "TECHNIK ABSOLWENT 2011" jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział w Legnicy. Celem konkursu jest promowanie najlepszych absolwentów oraz szkół technicznych o profilach mechanicznych i pokrewnych. W opinii Zarządu SIMP szczególnie w obecnym czasie popularyzacja dziedzin technicznych, jest niezbędna i ważna dla zrównoważonego rozwoju nowoczesnej gospodarki rynkowej.
  Jest to pierwsza edycja konkursu na terenie działalności Oddziału SIMP w Legnicy. W kwietniu 2011 r. komisja konkursowa wytypowała i zaprosiła do udziału 11 szkół spełniających kryteria regulaminu, z których pięć zespołów potwierdziło chęć przystąpienia. Każda szkoła miała prawo zgłosić najlepszego absolwenta z każdej specjalności technikum, w jakim kształci. W ocenie ogólnej Komisja konkursowa brała pod uwagę wyniki na świadectwie, osiągnięcia pozaszkolne (konkursy, olimpiady) oraz wyniki egzaminów zewnętrznych (matura i potwierdzających kwalifikacje zawodowe).
  TECHNIKIEM ABSOLWENTEM ROKU 2011 został Tomasz Jóźków, a drugie miejsce zajął Dawid Jachowicz - absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, trzecie miejsce zajął Rafał Berlicki - absolwent Zespół Szkół Mechanicznych im. L. Waryńskiego w Bolesławcu. Zwycięzcy odebrali dyplomy wraz z statuetkami oraz nagrody rzeczowe w postaci laptopa i odtwarzacza MP3 za zajęcie pierwszego miejsca, tabletu i odtwarzacza MP3 za drugie miejsce i aparatu fotograficznego za trzecie miejsce. Pozostali absolwenci Szymon Buzdygan absolwent Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy, Sebastian Buczek absolwent Zespół Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, Bartosz Ostropolski i Marek Szaja absolwenci Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie, oraz Marcin Robert Jaskuła absolwent Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie otrzymali wyróżnienia i liczne nagrody rzeczowe.
  Dodatkowe wyróżnienie przypadło dla Zespołu Szkół Zawodowych im. KEN w Głogowie, szkoła może szczycić się najlepszym absolwentem roku 2011. Prezes SIMP Włodzimierz Boczek złożył gratulacje i wręczył Puchar przechodni Prezesa SIMP O/Legnica wraz z dyplomem dla dyrektora Czesława Witolda Czupryniaka.
  Należy szczególnie podziękować i wymienić, że do grona fundatorów przyłączyli się Starostowie i Prezydenci miast oraz firmy: WEZI-TEC z Legnicy, KGHM, ZANAM, REMY, KAZET z Głogowa, KRET i S-ka Tadeusz Kret, PPUH Jan Kryszczuk, Agencja Ochrony Pracy i Środowiska BHPE Paweł i Ryszard Pacuła, Mölndals Industriprodukter Polska Sp. z o.o. i Ośrodek SIMP-EKSPERT z Chojnowa. W imieniu dyrektora KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi "Głogów" KGHM przedstawiciel zakładu przekazał upominki dla wszystkich laureatów konkursu. Gala zakończyła się w serdecznej atmosferze przy kawie i poczęstunku. Przewodniczący Komisji Konkursowej Krzysztof Aleksandrowicz zaprosił dyrektorów szkół do konkursu TECHNIK ABSOLWENT ROKU 2012.

     W dniu 19 listopada 2011 r. po raz czwarty odbył się "Bal Andrzejkowy SIMP" zorganizowany przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - Koło Terenowe w Chojnowie.
  Tym razem impreza została zorganizowana w malowniczym zajeździe "Złota Róża", gdzie wspólnie bawiło się około 120 osób. Już po raz trzeci do wspólnej zabawy na parkiecie zaprosił wszystkich uczestników zespół "Swing" z Legnicy.
  Niezmiennie od czterech lat cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem atrakcją wieczoru (zwłaszcza przez Panie) były wróżby z wosku, tarota i wahadełka, które oferowała profesjonalna wróżka Małgorzata. Uczestnicy balu mogli wziąć udział w wielu konkursach, w których do wygrania były cenne nagrody. W konkursie dla panów, w którym wygrywał ten, kto najszybciej zjadł całą cytrynę, do wygrania był zestaw narzędzi o wartości 300 zł.
  Panie zacięcie walczyły o kupon podarunkowy na 300 zł do sieci sklepów odzieżowych Mohito. Oprócz zwycięzców wszystkie osoby biorące udział w konkursach dostawały nagrody pocieszenia; wielopaki piwa, bombonierki oraz koszulki SIMP-owskie.
  W losowaniu szczęśliwego numeru biletu zwycięska para otrzymała zaproszenie na weekendową wycieczkę do Pragi o wartości 1000 zł.
  Niepowtarzalny i niezapomniany charakter balu zapewnił profesjonalny pokaz sztucznych ogni zaprezentowany przez firmę ARTES Widowiska Pirotechniczne ze Strzelc Opolskich.
  Poziom imprezy oraz jej bardzo bogata oprawa wymagały zaangażowania przy jej realizacji wielu osób, stąd bardzo duża pomoc została udzielona przez większość członków naszego Koła Terenowego. Dzień przed balem zaangażowanych w jego organizację było ok. 20 osób w tym i również całe rodziny niektórych członków koła. Impreza zgodnie z oczekiwaniami trwała do białego rana, ostatni goście udali się na zasłużony odpoczynek o godzinie 5.00 dnia następnego.  Opracowanie:
  Zbigniew Metanowski
  Piotr Kiwacz
  Michał Berezowski
 • SIMP

  Aktualizacja: 06.04.2018
   

  Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów