SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
Spotkanie koleżeńskie z kol. Christosem Pliatsikasem

      W dniu 13 czerwca 2011 r. w klubie Pałacyk w Chojnowie odbyło się okolicznościowe spotkanie członków SIMP z kol. Christosem Pliatsikasem, byłym wieloletnim aktywnym członkiem Koła Zakładowego SIMP przy fabryce "Agromet-Dolzamet" w Chojnowie.
W trakcie spotkania prezesi Koła Terenowego i Oddziału SIMP wręczyli kol. Christosowi album o zamku w Rydzynie oraz dyplom uznania za zasługi w dziedzinie edukacji zawodowej młodzieży i integracji członków SIMP oraz współpracę polsko-grecką.
Podczas spotkania wspominano i wymieniono poglądy na temat praktycznej nauki zawodów na poziomie ZSZ i technikum, w szczególności w dziedzinie zawodów mechanicznych. Kol. Christos w latach 60 i 70 był wieloletnim instruktorem praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Zawodowych im. H. Mierzejewskiego w Chojnowie, a w Grecji w latach 80-tych ubiegłego wieku tworzył podwaliny przy praktycznej nauce zawodów mechanicznych.
W miłej koleżeńskiej atmosferze spotkanie zakończyło się wspólną kolacją przy lampce wina. Spotkanie odbyło się z okazji uroczystości wmurowania w dniu 12.06.2011 r. w Chojnowie tablicy pamiątkowej - "z wdzięczną pamięcią za znalezienie (...) w Chojnowie swej Małej Ojczyzny" - greccy emigranci i ich potomkowie.

* * * * *


fot. P. Kiwacz
SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów