SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
PLANY I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Koła Terenowego SIMP w Chojnowie na rok 2008

   Dalsze czynności związane z uruchomieniem placówki edukacyjnej.

   W lutym planowane jest spotkanie z przedsiębiorcami miasta i gminy Chojnów celem określenia potrzeb rynku pod kątem kierunków kształcenia.

   Organizacja kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników firm z naszego regionu.
Na przełomie lutego i marca planowany jest kolejny cykl szkoleń mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych głownie w firmach LSSE. Zaplanowano kursy do obsługi:
 • suwnic, wciągników i wciągników hakowych ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo,
 • żurawi stacjonarnych obrotowych, o udźwigu do 3,2 t,
 • oraz operator urządzeń spawalniczych.

     Wychodząc na przeciw potrzebom lokalnego rynku pracy przeprowadzone zostaną w okresie wiosennym kursy z zakresu eksploatacji i dozoru urządzeń energetycznych z uwzględnieniem wymagań prawa energetycznego:
 • Grupa 1 - urządzenia i instalacje elektroenergetyczne (E1 i D1)
 • Grupa 2 - urządzenia wytwarzające i przetwarzające ciepło (E2 i D2)
 • Grupa 3 - urządzenia, instalacje i sieci gazowe (E3 i D3)

     Na przełomie maja i czerwca przewidziane jest zorganizowanie imprezy integracyjnej dla członków koła Terenowego SIMP Chojnów wraz z rodzinami.

     W IV kwartale roku planujemy zorganizować i przeprowadzić Seminarium Szkoleniowe dla pracowników pionu technicznego średniego i wyższego firm z regionu, na temat Hydrauliki i Pneumatyki.

     Zorganizowanie wycieczki dydaktycznej dla klasy technicznej szkoły im. Henryka Mierzejewskiego do jednego z zaprzyjaźnionych zakładów w LSSE. • SIMP

  Aktualizacja: 06.04.2018
   

  Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów