SIMP SIMP SIMP
SIMP SIMP SIMP
 
Jubileusz 60-lecia SIMP w Chojnowie

*Uroczystość jubileuszowa z okazji 60-lecia
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników
Mechaników Polskich w Chojnowie

odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2018 r.
o godz. 16.00
w Domu Schrama, ul. Rynek 20.

      W tym roku Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Chojnowie obchodzi jubileusz 60-lecia działalności. Koło Zakładowe SIMP powstało w 1958 roku na terenie Dolnośląskiej Fabryki Wyrobów Metalowych "Dolzamet" z inicjatywy kadry technicznej. Przez długie lata koło zrzeszało inżynierów i techników, którzy swoją pracą i wiedzą w znacznym stopniu wpłynęli na rozwój zakładu.
Członkowie SIMP brali udział w opracowaniu technologii wytwarzania, konstrukcji i modernizacji wyrobów – dla podniesienia parametrów technologicznych; łącznie opracowano ponad 1700 rozwiązań racjonalizatorskich w tym zakresie. SIMP prowadził również szkolenia i praktyczną naukę zawodów oraz zajęcia z zakresu przedmiotów zawodowych w formie kształcenia internistycznego dla pracujących – w ramach Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Z inicjatywy SIMP podjęto decyzję o budowie Zespołu Szkół Zawodowych w Chojnowie, w którym nasi koledzy byli wykładowcami przedmiotów zawodowych mechanicznych.
Równolegle rozwijała się działalność integracyjna członków koła, były to m.in. wyjazdy z okazji Ostatniego dnia lata, Bale Andrzejkowe w Pałacyku i Jubilatce, rajdy samochodowe, uruchomienie klubu ALFA, w którym, poza spotkaniami członków, odbywały się dancingi oraz spotkania okolicznościowe z udziałem aktorów, naukowców, podróżników, pisarzy, a także kabaretów i artystów.

      Od roku 2006 Koło Zakładowe przekształciło się w Koło Terenowe, zachowując tradycje i idee, które w SIMP pozostają niezmienne. Koło Terenowe SIMP kontynuuje działalność zarówno statutową, jak również integracyjną.
W ramach stowarzyszenia w Chojnowie funkcjonuje Ośrodek Doskonalenia Zawodowego i Rzeczoznawstwa SIMP-EKSPERT, który organizuje szkolenia techniczne – dla podnoszenia kwalifikacji osób oraz opracowuje różnego rodzaju dokumentacje techniczne, w tym orzeczenia o stanie bezpieczeństwa maszyn, instrukcje obsługi maszyn, opinie techniczne – na potrzeby firm i zakładów produkcyjnych.

      Z okazji 60-lecia SIMP w Chojnowie w dniu 23 kwietnia 2018 r. w sali widowiskowej Domu Schrama w Chojnowie odbędzie się uroczystość jubileuszowa, w której wezmą udział obecni i byli członkowie SIMP oraz zaproszeni goście: przedstawiciele władz miasta, gminy i powiatu, przedstawiciele stowarzyszeń pokrewnych z terenu Chojnowa, dyrektorzy szkół, przedstawiciele firm z terenu Chojnowa, a także koledzy z kół SIMP działających w ramach Oddziału SIMP w Legnicy.
W programie uroczystości przewidziano wygłoszenie referatu okolicznościowego, związanego z historią SIMP w Chojnowie oraz wręczenie okolicznościowych dyplomów i medali.

      Po części oficjalnej uroczystości goście zaproszeni zostaną na koncert pt. "Znasz-li ten kraj?" Najpiękniejsze pieśni i arie operowe w wykonaniu tenora lirycznego – chojnowianina Bogusława Bidzińskiego przy fortepianowym akompaniamencie Stanisława Deji.

      Bogusław Bidziński jest solistą opery w Zurychu. Rozwijanie swoich zdolności muzycznych rozpoczął w rodzinnym Chojnowie od nauki gry na akordeonie w Ognisku Muzycznym w Chojnowie. Następnie uczył się gry na fagocie u w Szkole Muzycznej w Legnicy, równocześnie pobierając lekcje śpiewu u prof. Joanny Jakubczak oraz prof. Beaty Pazio – Grygiel.
Po skończeniu średniej szkoły kontynuował naukę jako adept w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca "śląsk", a od roku 1994 studiował na Wydziale Wokalnym Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Występował m.in. jako: Tamino w "Czarodziejskim flecie" Mozarta, Leński w "Eugeniuszu Onieginie" Czajkowskiego, a także w roli Orombello w "Beatrice di Tenda" Belliniego oraz Ismael w "Nabucco“ Verdiego. Bogusław Bidziński odnosi sukcesy jako solista również na krajowych scenach, m.in. Opery Narodowej w Warszawie, Teatru Wielkiego w Poznaniu, Opery na Zamku w Szczecinie, Opery Bałtyckiej w Gdańsku oraz na scenach zagranicznych, m.in.: Royal Festival Hall w Londynie, Bunkamura w Tokio, Opernhaus w Bayreuth.

      Stanisław Deja jest absolwentem Konserwatorium w Sankt Petersburgu, laureatem wielu zagranicznych konkursów pianistycznych, m.in. Vercelli we Włoszech. Jest wybitnym interpretatorem muzyki Mozarta i Chopina. Koncertuje regularnie na terenie Niemiec i Skandynawii oraz jest stałym gościem w Filharmonii Monachijskiej.
Przez 16 lat pracował jako spiker i dziennikarz Radia Wolna Europa w Monachium. W latach 2005-2006 gościł z wielkim sukcesem w Kalifornii: w San Diego, Carlsbad i Del Mar, a także w St. Petersburgu i Moskwie. Występował wspólnie ze słynnym kompozytorem i dyrygentem Krzysztofem Pendereckim.

*Z okazji jubileuszu 60-lecia SIMP w Chojnowie wydana została książka, w której opisana jest historia naszego Stowarzyszenia.
*


SIMP

Aktualizacja: 06.04.2018
 

Copyright© 2007-2018 by SIMP Chojnów